ผลิตภัณท์

สวิตช์ไฟ CoolTouch มี 2 รูปแบบหลัก คือรุ่นธรรมดา และรุ่น Wi-Fi โดยแต่ละรุ่นจะมีจำนวนปุ่ม(ดับ)ให้เลือก 1, 2 หรือ 3 ปุ่ม
ท่านสามารถควบคุมการทำงานของสวิตช์ไฟได้ด้วย application ใน smartphone ระบบปัฏิบัติการ iOS และ Android โดย application ดังกล่าวสามารถควบคุมการเปิด/ปิดไฟ, การตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟ, การหน่วงเวลาเปิด/ปิดไฟ, การเปิด/ปิดและตั้งค่า body sensor, การตั้งค่า scenes และ เงื่อนไข If-Then
สวิตช์ไฟ CoolTouch 1 ตัวกินไฟไม่เกิน 10 บาทต่อปีโดยประมาณ
สวิตช์ไฟ CoolTouch มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 10 ปี และมีระยะเวลารับประกัน 2 ปี
สวิตช์ไฟแบบอิเลกทรอนิกส์ได้รับการยกเว้นจากทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วว่าไม่ต้องมี มอก. เนื่องจาก สมอ. ยังไม่มีมาตรฐานใดรองรับ
สวิตช์ไฟ CoolTouch ให้ความสะดวกสะบายกับคุณได้มากกว่าสวิตช์ไฟทั่วไป แต่ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณแบบ Home Automation
ด้วยวงจรอิเลกทรอนิกส์ทำให้ไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟ นอกจากนั้นหากผู้ใช้งานมือเปียก กระจก tempered glass ที่ด้านหน้าของแผงสัมผัสซึ่งไม่มีส่วนที่น้ำสามารถไหลเข้าสู้วงจรภายในและนำกระแสไฟฟ้าลัดวงจรออกมาหาผู้ใช้งานได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า สวิตช์ไฟ CoolTouch ปลอดภัยกว่าสวิตช์ไฟแบบดั้งเดิมแน่นอน
ผ่านมาตรฐานการติดไฟ UL 94 ระดับ V-0 และได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Standard (Conformité Européenne) แล้ว

การติดตั้ง

ขึ้นอยู่กับสวิตช์ไฟเดิม เนื่องจากสวิตช์ไฟ CoolTouch มีขนาด 3x3 นิ้วตามมาตรฐานยุโรป จึงมีขนาดที่แตกต่างกับสวิตช์ไฟที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีขนาด 2x4 นิ้ว ซึ่งจะต้องเปลี่ยนบล๊อคฝังปูนจึงจะต้องการการเก็บงานปูน ส่วนสายไฟนั้น สามารถใช้สายไฟระบบเดิมได้เลย หากแต่ต้องแน่ใจว่ามีสาย N (Neutral) ให้สวิตช์ไฟด้วย
ไม่แตกต่าง สามารถให้ช่างไฟฟ้าทั่วไปติดตั้งได้ทันที

การใช้งาน

smartphone 1 เครื่องสามารถควบคุมสวิตช์ไฟกี่ตัวก็ได้ หากท่านมี smartphone มากกว่า 1 เครื่องที่ต้องการควบคุมสวิตช์ไฟตัวเดียวกัน คุณสามารถใช้ account เดียวกันใน application ได้ สวิตช์ไฟทั้งหมดและการตั้งค่าทั้งหมดจะเหมือนกันทุกอย่างใน smartphone ทุกเครื่อง แต่ถ้าหากท่านต้องการให้ smartphone แต่ละเครื่องควบคุมสวิตช์ไฟที่แตกต่างกัน ท่านสามารถแยก account ของแต่ละเครื่อง โดย smartphone เครื่องที่ทำการเชื่อมต่อกับสวิตช์ไฟไว้แล้ว จะต้องเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ share สวิตช์ไฟให้กับ account อื่นๆผ่านทาง QR code
ขึ้นอยู่กับจำนวนปุ่ม(ดีบ)ของสวิตช์ไฟ ในแต่ละดับสามารถรองรับไฟได้มากที่สุดที่ 500W
ท่านสามารถใช้งานเปิด/ปิดไฟได้ตามปกติ สามารถหน่วงเวลาการปิดไฟได้และสามารถตั้งค่าการใช้งาน 2-way/multiple-way ได้
หากไฟดับท่านไม่สามารถใช้งานสวิตช์ไฟหรือไฟฟ้าในบ้านท่านได้อยู่แล้ว แต่หากไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกติ การตั้งค่าทุกอย่างในสวิตช์ไฟ เช่น 2-way จะยังเป็นเหมือนเดิม
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน หากเป็นรุ่นปกติไม่มี Wi-Fi ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบอินเตอร์เน็ต หากเป็นรุ่น Wi-Fi ท่านสามารถใช้งานสวิตช์ไฟได้ปกติหากไม่มีอินเตอร์เน็ต แต่หากท่านต้องการที่จะใช้งานผ่าน application ท่านจำเป็นที่จะต้องมี internet
ได้ และสามารถทำ multiple-way หรือการเชื่อมต่อที่มากกว่าสวิตช์ไฟ 2 ตัวขึ้นไฟได้อย่างไม่จำกัดจำนวนตามความต้องการ นอกจากนี้ สวิตช์ไฟ CoolTouch ทุกตัวรอบรับการใช้งานนี้ตั้งแต่แรก ไม่จำเป็นต้องซื้อแยก
ไม่ต้องการ การทำ 2-way/multiple-way ใช้สายไฟปกติเพื่อเชื่อมต่อไฟ 5V เข้าระหว่างสวิตช์ไฟแต่ละตัว
ได้อย่างแน่นอน กระจก tempered glass ที่ด้านหน้าของแผงสัมผัสซึ่งไม่มีส่วนที่น้ำสามารถไหลเข้าสู้วงจรภายในและนำกระแสไฟฟ้าลัดวงจรออกมาหาผู้ใช้งานได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า สวิตช์ไฟ CoolTouch ปลอดภัยกว่าสวิตช์ไฟแบบดั้งเดิม
ไม่จำเป็นตั้งเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด ท่านสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของท่าน